TCAS Fighter FB Cover-01.jpg
Tcas Fighter 64 FB Ad4-01.jpg

ทีมติวเตอร์ชื่อดัง

ระดับประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในการพัฒนาคน
ให้เป็นเลิศด้วยระยะเวลาอันสั้น
เปลี่ยนเยาวชนให้มีเป้าหมายชีวิต
และเรียนรู้พัฒนาตนเองผ่านการโค้ชชิ่ง

พร้อมสร้างพลังงานบวก กระตุ้นพลังงาน

และสร้างเป้าหมายให้กับนักเรียนทุกคน

ให้เลือกเส้นทางการเรียนและโค้ชชิ่งแนวทาง
และเทคนิคการอ่านหนังสือยังไงให้สอบได้

โค้ชและติวเตอร์ชื่อดัง

ระดับประเทศ

นำทีมบรรยายการติว สร้างเป้าหมายชีวิต
และเทคนิคการเตรียมความพร้อม

โดยติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศจาก

หลากหลายสถาบัน อาทิ

ครูพี่ทาม์ย Topic Academy

ติวเตอร์แพรไหม สถาบันติวเตอร์แพรไหม

ครูพี่ตั๊บ WeeMech Academy

ครูนี Kru Nee Chula Tutor

ครูปอร์ Take Me Out Thailand

วางแผนแนะแนวตรงจุด
Portfolio/สอบสัมภาษณ์

แนะแนวการคำนวณคะแนนและการเตรียมตัวเลือกคณะและมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยชื่อดังมากกว่า 10 คน 
จุฬาลงกรณ์/ธรรมศาสตร์/ลาดกระบัง/มศว
มหิดล/เกษตรศาสตร์/เชียงใหม่/แม่ฟ้าหลวง

พร้อมผู้เชี่ยวชาญ Portfolio จากมหาวิทยาลัย

มาแนะนำแนวทางการทำ Portfolio
และแนะแนวการสอบสัมภาษณ์

ประกาศนียบัตรผลงาน 
3 ใบ
จาก 3 หน่วยงาน

มอบประกาศนียบัตรผลงานรับรองการเข้าร่วมจำนวน 3 ใบ จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่

ประกาศนียบัตรรับรองผลงานหน่วยงานแรก

ประกาศนียบัตรรับรองผลงานหน่วยงานที่สอง

ประกาศนียบัตรจิตอาสาจากการร่วม
โครงการทำดีเพื่อการศึกษา

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณด้านวิชาการสำหรับ
ผู้ที่ได้ผลสอบในงานสูงสุด 5 อันดับ/โรงเรียน

ติวเนื้อหาวิชาการ

เจาะประเด็น เน้นเทคนิค

ติวเข้มเนื้อหาวิชาการเพื่อเตรียมสอบ
GAT Eng  / GAT เชื่อมโยง / 9 วิชาสามัญ
พร้อมแนวข้อสอบย้อนหลังและเทคนิคทางลัด
จากติวเตอร์ชื่อดังของแต่ละวิชาระดับประเทศ

วิเคราะห์ข้อสอบพร้อมแนวข้อสอบย้อนหลัง

คลังความรู้อัดแน่น

หนังสือเรียน/เอกสารติว

ชุดคลังความรู้เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนในกระเป๋าผ้า 1 ชุด พร้อมเครืองเขียน
ประกอบไปด้วย ชุดรวมข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี
ชุดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ O-NET และ GAT Eng และเอกสารประกอบการเรียน

ในค่ายติววิชาการ 1 ชุด

สิทธิประโยชน์มากมาย

ปูทางเข้ามหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์ในการร่วมค่ายติว คอร์สเรียน และกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและปูทางเข้ามหาวิทยาลัยตลอดปี อาทิ
สิทธิ์เข้ากลุ่มปิดปรึกษาแผน TCAS ตลอดปี
สิทธิ์การเข้าค่ายติวต่างๆ 50% ตลอดปี
สิทธิ์ส่วนลดค่าเรียนคอร์สออนไลน์ 20%

ประมวลภาพบรรยากาศงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพบรรยากาศงาน ณ หาดใหญ่

ประมวลภาพบรรยากาศงาน ณ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดและการรับสมัคร

     มหกรรมติวฟิตพิชิตทีแคส (TCAS Fighter) จัดขึ้นโดยสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand)
(บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด) โดยจัดให้มีการเชิญวิทยากรพิเศษและติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศมา
ให้ความรู้และแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบระบบ TCAS ของทุกๆปี 

👍มหกรรมติววิชาการครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมพลทีมวิทยากรและติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศที่มีฝีมือระดับพระกาฬและประสบการณ์สูง

     จากหลากหลายสถาบันมาบรรยายติวและแนะแนว

👍จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อให้การติวและการแนะแนวทั่วถึงและไม่อัดแน่นจนเกินไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 

👍มากกว่าแค่การมารับประกาศนียบัตร คือ การติววิชาการที่ได้ความรู้แบบเข้มข้น มุ่งเป้าให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ผลประโยชน์มากที่สุด

👍ติวเข้มเนื้อหาวิชาการเพื่อเตรียมสอบ O-Net / GAT Eng  / GAT เชื่อมโยง / 9 วิชาสามัญ พร้อมแนวข้อสอบย้อนหลังและเทคนิค

     ทางลัดจากติวเตอร์ชื่อดังของแต่ละวิชาระดับประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมแนวข้อสอบย้อนหลัง

👍แนะแนวการคำนวณคะแนนและการเตรียมตัวเลือกคณะและมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยชื่อดังมากกว่า 10 คน จุฬาลงกรณ์/

     ธรรมศาสตร์/เกษตรศาสตร์/เชียงใหม่/แม่ฟ้าหลวง พร้อมผู้เชี่ยวชาญ Portfolio จากมหาวิทยาลัยมาแนะนำแนวทางการทำ Portfolio

     และแนะแนวการสอบสัมภาษณ์

     สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) และผู้สนับสนุนการจัดงานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมและได้สมัครจองสิทธิ์เข้าร่วม จะมีเพียงค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนค่าใบประกาศนียเกียรติบัตร 3 ใบ และแพคเกจที่จะได้รับ ดังนี้

     💥💯.. สิทธิประโชยน์ 12 รายการที่จะได้รับ..💯💥

          ✅หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการติว

          ✅ประกาศนียบัตรสองภาษารับรองผลงาน 2 ใบ 

          ....จากองค์กรเอกชน 2 หน่วยงาน

          ✅ประกาศนียบัตรจิตอาสา 1 ใบ 

          ....จากองค์กรเอกชนในโครงการทำดีเพื่อการศึกษา

          ✅รวมลิงก์คลังข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี

          ✅เทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงาน

          ✅รวมไฟล์ Template AI ในการทำ Portfolio 

          ✅แนะแนวเทคนิคการสอบสัมภาษณ์สองภาษา

          ✅สิทธิ์เข้ากลุ่มปิดปรึกษาวางแผน TCAS ตลอดปี

          ✅ลุ้นรับทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

          ✅คอร์สออนไลน์ติวสอบ GAT English ฟรี!! 15 ชั่วโมง

          ✅ ตารางปฏิทินการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 64-66

          ✅กิจกรรมทดสอบความรู้ชิงรางวัล โล่ ของที่ระลึก 

          ....และทุนการศึกษาอีกมากมาย

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📍📍📍📍...กรุงเทพมหานคร...📍📍📍📍📍       

      🎯วันจัดงาน:    วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

      🎯สถานที่:        จตุจักรฮอลล์ (JJ Hall)

      🎯ปิดรับสมัคร: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📍📍📍📍......สุราษฎร์ธานี......📍📍📍📍📍         

      🎯วันจัดงาน:    วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

      🎯สถานที่:       โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

      🎯ปิดรับสมัคร: วันที่ 13 ตุลาคม 2563

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📍📍📍📍........หาดใหญ่........📍📍📍📍📍   

      🎯วันจัดงาน:    วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

      🎯สถานที่:       ห้องประชุมใหญ่ มอ.หาดใหญ่

      🎯ปิดรับสมัคร: วันที่ 20 ตุลาคม 2563

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📍📍📍📍........เชียงใหม่........📍📍📍📍📍 

      🎯วันจัดงาน:    วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

      🎯สถานที่:        มหาวิทยาลัยพายัพ

      🎯ปิดรับสมัคร: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📣📣📣📣ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม📣📣📣📣

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👍ผู้เข้าร่วม 1-9 คน          ค่าใช้จ่ายคนละ 450 บาท              

                                        (โอนรวมกันหรือแยกก็ได้)

👍ผู้เข้าร่วม 10 คนขึ้นไป   ค่าใช้จ่ายลดเหลือ คนละ 399 บาท 

                                        (โอนรวมกันมาเท่านั้น)

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมต้องชำระเงินผ่านการโอนพร้อมกันเท่านั้น กรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานมาเพิ่ม

                  จะต้องเริ่มจับกลุ่มใหม่อีกรอบจึงจะได้ราคาโปรโมชั่น 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📣📣ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานเพื่อยืนยันสิทธิ์📣📣

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     ชื่อบัญชี: บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

     เลขที่บัญชี: 407-817021-5 

     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

 

หมายเหตุ:  - โปรดชำระเงินการเข้าร่วมงานภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสมัคร

                       เพื่อยืนยันสำรองที่นั่งการเข้าร่วมงานก่อนเต็ม 

                    - การจองที่นั่งจะสมบูรณ์เมื่อโอนจองที่นั่งแล้วเท่านั้น หากผู้สมัครไม่ได้

                      ทำการชำระเงิน จะถือว่าสละสิทธิ์การจองที่นั่งอัตโนมัติ 

                      ไม่มีผลบังคับให้ชำระเงินการเข้าร่วมโดยไม่สมัครใจใดๆทั้งสิ้น

                    - บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ 

                      และการบริหารจัดการของ บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ซึ่ง

                      เป็นสำนักใหญ่ (บริษัทแม่) ของเครือข่ายองค์กรการพัฒนาการศึกษาไทย

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📣📣📣📣วิธีการสมัครเข้าร่วม📣📣📣📣

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1️⃣กดไลค์เฟซบุ๊คเพจ TCAS Fighter Club มหกรรมติวฟิตพิชิตทีแคส

https://www.facebook.com/tcasfighter

2️⃣กดไลค์และแชร์โพสต์นี้จากเฟซบุ๊คเพจไปบน Facebook ของตนเอง และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมตั้งแคปชั่นว่า

"มหกรรมติวฟิตพิชิตทีแคส รุ่น 64 - ค่ายติววิชาการระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย" 

3️⃣แท็กเพื่อนอย่างน้อย 10 คน

4️⃣แคปเจอร์โพสต์ที่แชร์ ส่งกลับมาที่ Inbox ของเฟซบุ๊คเพจ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการสมัคร

5️⃣ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามจังหวัดที่ต้องการที่ลิงก์ตามนี้

o สุราษฎร์ธานี: https://forms.gle/SC663L26oW1qbRG48 

o หาดใหญ่: https://forms.gle/nmSryNBvbdntyJFx5 

o เชียงใหม่: https://forms.gle/ScYiZxMcYh4PMD8g9 

o กรุงเทพ: https://forms.gle/jiZYJsMafZffzp4e9

6️⃣เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ให้ยืนยันและส่งสลิปมาที่ลิงก์ตามนี้

     (หากชำระรวมกันให้ตัวแทนยืนยันเพียงแค่คนเดียวและแจ้งชื่อ)

o สุราษฎร์ธานี: https://forms.gle/4q6NUCzZzXFNh3QbA 

o หาดใหญ่: https://forms.gle/sJU2syJdBjAPy8sa6 

o เชียงใหม่: https://forms.gle/FFqU3iCARxwGaT6Q9 

o กรุงเทพ: https://forms.gle/GZPGkhRX6XXv84n3A

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

📲 ทักแชทแฟนเพจ TCAS Fighter Club มหกรรมติวฟิตพิชิตทีแคส

📞 พี่ตี้       081-978-5969 

📞 พี่เติ้ล    093-619-0666

📞 พี่ออย   062-243-1941

Line ID:@easylish (มี@)

www.easylish.com/tcasfighter

      - อัพเดตรายชื่อทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น. ที่ www.easylish.com/tcasfighter อัพเดตรายชื่อทุกวัน เวลา 18.00 น.

                      ***หากชำระเงินแล้วจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี***

 

ติดต่อสอบถาม 24 ชม.:

Tel.:           พี่ตี้          081-978-5969

Tel.:           พี่เติ้ล      093-619-0666

                  พี่ออย     062-243-1941

FB Page:  TCAS Fighter Club มหกรรมติวฟิตพิชิตทีแคส

Line@    :  @easylish