top of page

LEGAL

ข้อกำหนดการใช้งาน
การขายและการคืนเงิน
ข้อมูลทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้รับการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018

สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ผู้เรียนทุกคน คือ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณกับทางสถาบัน การรักษาข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของทางสถาบันในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนพึงมี และคุณจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองทางกฎหมายจากทางสถาบันเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ชอบธรรม เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ และทางสถาบันไม่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการเข้าแทรกแซงข้อมูลส่วนตัวหรือความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนจากบุคคล หรือองค์กรใดก็ตามผ่านการสอบถามจากบุคคลที่สามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวในการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน และถือว่าการกระทำดังกล่าวผิดต่อหลักกฎหมาย และหลักจริยธรรม หากพบเจอการกระทำดังกล่าว สถาบันจะมอบหมายให้ที่ทีมปรึกษาทางกฎหมายและทีมทนายความเป็นผู้แทนในการดำเนินคดีทางกฎหมายถึงที่สุด

 

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายังมีการเก็บข้อมูลและข้อมูลความเป็นส่วนตัวใน Portfolio และระบบออนไลน์ของเราสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ในการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเหล่านั้น และ/หรือ
ทางออนไลน์ที่ www.easylish.com/privacypolicy โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา
และโปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

 

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว
 

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด โดยสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) และบริษัทในเครืออาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงหลักสูตรการเรียน บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาหลักสูตรการเรียน หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้

 

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม
 

 • เมื่อคุณสร้างระบบบัญชีออนไลน์, ซื้อคอร์สเรียน, ดาวน์โหลดคอร์สเรียน, ลงทะเบียนการฝึกอบรม, เชื่อมต่อกับบริการของเรา, ติดต่อเราซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ และข้อมูลโปรไฟล์ของคุณในกรณีที่ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย

 • เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์โดยใช้ข้อมูลของ สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมบริการ สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง

 • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand)
  และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการอัพเดทการตั้งค่าของคุณ

 • นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรับปรุงหลักสูตรการเรียน บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่าย รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของเราทั้งหมด สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์บางรายการ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้มากับแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป

 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น วันเกิด เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้วันเกิดเพื่อระบุอายุเจ้าของบัญชีระบบออนไลน์ของสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand)

 • ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้

 • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงบริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand)

 • หากคุณเข้าร่วมในการแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว
   

แหล่งข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากคุณ
 

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลอื่นหากบุคคลนั้นแชร์คอนเทนต์กับคุณโดยใช้ระบบออนไลน์สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย  
(
EASYLISH Thailand) หรือเชิญให้คุณเข้าร่วมบริการของสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ออนไลน์กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ, ภาษา, รหัสไปรษณีย์, รหัสพื้นที่, รหัสประจำเครื่อง, URL ที่ทำการอ้างอิง, ตำแหน่งที่ตั้ง และโซนเวลาที่มีการใช้บริการของสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน บริการ และโฆษณาของเราได้

 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา และจากบริการอื่นๆ โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ และบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 • เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดวิธีที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น คำค้น ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องของผลลัพธ์ที่บริการของเราจัดหาให้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เชื่อมโยงกับที่อยู่ IP ของคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำกัดเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตของเรา
   

ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน
 

สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย (EASYLISH Thailand) อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา  ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

bottom of page