top of page

OUR 

FIRM

Easylish Thailand FB Logo.png
EASYLISH Inter-education logo-01.png
SL Logo copy.png

EASYLISH Inter-education (thailand) company limited

บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Thailand's leading educational developer

“ผู้นำด้านการพัฒนาการศึกษาไทย”....

 

    EASYLISH Thailand (อีซี่ลิชประเทศไทย) หรือ บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาไทย อาทิ สถาบันกวดวิชา สถาบันภาษา ศูนย์กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ และศูนย์แปลภาษา

โดยมีกิจกรรมทางการศึกษาระดับประเทศมากมายที่ถือลิขสิทธิ์การจัดงาน เช่น

TCAS Fighter - มหกรรมติวฟิตพิชิตทีแคส / SEA Maths Olympiad - การแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

TOEIC Booster Caravan - มหกรรมติวฟิตพิชิตโทอิคสัญจร / Global English Contest (GEC) - การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษสากล 

International Youth Debate Contest - การแข่งขันโต้วาทียุวชนนานาชาติ / International Education Fair - มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ

The CAMP Thailand - ค่ายปันฝันปั้นดาว / KIDs Fun Camp / International Youth Leadership Camp - ค่ายผู้นำยุวชนนานาชาติ  

ค่ายวาทศิลป์และกิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆอีกมากมาย โดยเป็นสถาบันแรกที่พัฒนาทักษะผู้เรียนผ่านการอบรมสอนในหลักสูตรวิชา EMIS

(English for Multiple Intelligence Skills) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะพหุปัญญา 

    บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากหน่วยธุรกิจนึงในการให้บริการจัดงานอีเว้นท์ทางด้านการศึกษาจนประสบผลสำเร็จ จึงสานต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ในเครือ 

   

    "หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์ความสำเร็จ" เมื่อมองย้อนไปเมื่อครั้งแรกเริ่ม เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป เริ่มต้นจากกลุ่มบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการบริหารจัดการมืออาชีพ ทำงานร่วมกันภายใต้อุดมการณ์ “เราสร้างจินตนาการให้เป็นจริง“ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดงานและจัดการแสดงแสงสีเสียง ซึ่งจุดเด่นของบริการ คือ เป็นการจัดงานระดับนานาชาติและทีมงานที่คัดสรรมาทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับเชี่ยวชาญ ทำให้การบูรณาการระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความเป็นสากลตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสร้างปรากฏการณ์ในระดับนานาชาติได้อย่างพึงพอใจ

    ต่อมา เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป ได้ขยายการบริการเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและการจัดงานที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นจากการจัดหาเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ล่ามแปลภาษา และเลขานุการ เพื่อดูแลกลุ่มผู้ร่วมงานต่างชาติในงานแข่งขันกีฬานานาชาติ หรือการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย 
ตลอดจนการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการ หรือจัดชุดการแสดงแสงสีเสียงในระดับภูมิภาค เพื่อให้เป็นธุรกิจให้บริการบริหารจัดงานครบวงจร (Absolute event organizer)

 

    ปัจจุบัน เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์ในการสร้างจินตนาการให้เป็นจริง ในขณะที่ศักยภาพและคุณภาพการให้บริการได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานประสบการณ์จากต่างประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะขยายฐานธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จึงได้มีการจดทะเบียนบริษัทย่อยในเครือ เพื่อขยายฐานธุรกิจการศึกษาให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะขยายธุรกิจการศึกษาให้เติบโตตามแผนกลยุทธ์องค์กรที่วางไว้ โดยมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อรองรับลูกค้าและตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้นในอนาคต

bottom of page