top of page
ขั้นตอนการรับบริการแปลเอกสาร
การรับ-ส่งงานแปล

 ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานีให้บริการทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ดังนั้น ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลผ่านการถ่ายรูป หรือแสกนไฟล์ส่งมาที่ easylishthailand@outlook.com หรือส่งผ่านไลน์ที่ Line ID: @easylish จากนั้นแจ้งความประสงค์การแปลเอกสารพร้อมแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารแปล และชำระเงินล่วงหน้าพร้อมแสดงหลักฐานสลิปการชำระเงิน (ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากการแจ้งความประสงค์แปลเอกสาร หากไม่มีการชำระเงินภายใน 2 ชั่วโมง จะถือว่าได้ยกเลิกความประสงค์การแปลเอกสารดังกล่าว) จากนั้นรอการแจ้งข้อมูลส่งเอกสารแปลได้ทันที

42782852_234342160772780_173034316135346
อัตราค่าบริการแปลเอกสาร
ค่าธรรมเนียมการแปลเอกสาร
Screen Shot 2562-04-15 at 22.46.06.png

 ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานีกำหนดให้มีอัตราค่าบริการแปลเอกสารตามคำสั่งบริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่สามารถต่อรองราคาได้ และกำหนดให้มีอัตราค่าบริการเพิ่มสำหรับงานแปลเอกสารด่วน 24 ชม. เป็นจำนวนเงิน 100 บาท จากค่าเแปลเอกสารเดิม ซึ่งไม่คิดค่าบริการส่งเอกสารใดใดทั้งสิ้น 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี้

 ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิชสุราษฎร์ธานีกำหนดให้ช่องทางการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสารได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ ชำระเงินสด ณ ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิช ชำระผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ Pay Pal ตามที่ปรากฏ ดังต่อไปนี้

1. ช่องทางการชำระเงินสด ณ ศูนย์แปลภาษาอีซี่ลิช

   ตั้งอยู่ที่ 20/38 อาคารเอสแอล ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   (ซอยออมสิน ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับธนาคารออมสิน และอยู่ตรงกันข้ามกับสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเล็ก)

   เวลาทำการ: จันทร์ถึงศุกร์ 09.30 - 20.00 น. และเสาร์ถึงอาทิตย์ 08.30 - 17.00 น.

2. ช่องทางการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

          ชื่อบัญชี: บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

          เลขที่บัญชี: 407-817021-5 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

          หรือ

          ชื่อบัญชี: บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

          เลขที่บัญชี: 751-241221-6 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนกาญจนวิถี (สุราษฎร์ธานี)

3. ช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือ Pay Pal

bottom of page