top of page

OUR 

FIRM

C360_2018-06-15-10-16-16-617.jpg

กองทุน "อีซี่ลิช" เพื่อการศึกษา

15 มิถุนายน 2561

นายสุไลมาน เล็กหีม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษาอีซี่ลิช เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความจำนงค์ในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยได้จัดตั้งกองทุนในนาม "กองทุนอีซี่ลิชเพื่อการศึกษา" เพื่อบริจาคเงิน 10% ของกำไรจากการดำเนินธุรกิจทุก 6 เดือน บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนตามนโยบายองค์กร โดยมีรองผู้อำนวยการชัยณรงค์ แดงหวาน และคุณครูอรวรรณ ดำประไพ เป็นผู้รับมอบ

21014200_10155603797617433_5128135769670

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

25 สิงหาคม 2560

คณะพนักงานและคณะครูสถาบันภาษาอีซี่ลิช และบริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
นำโดยนายสุไลมาน เล็กหีม เข้ามอบเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในวันธารน้ำใจประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

CSR
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
บรรษัทบริบาลองค์กร
"กิจกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส คืนคุณค่าสู่สังคม"
20776686_10155575520397433_1292546163057

โครงการแนะแนวการศึกษาฟรี

15 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม และ 19 พฤศจิกายน 2560 
สถาบันภาษาอีซี่ลิช และนายสุไลมาน เล็กหีม 
ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ โดยท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ ไปบรรยายแนะแนวการศึกษา และการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคนในวิทยาลัย โดยการได้รับเชิญไปบรรยายในครั้งนี้ เป็นโครงการเพื่อสังคมโดยจัดกิจกรรมและบรรยายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ทางสถาบันและนักเรียนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและความรู้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้แนวคิด “ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา”

21167566_10155621320437433_5270557018219

โครงการนักเรียนฝึกงานวิชาชีพ

31 สิงหาคม 2560

สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด

จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการทำงานของเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ที่สนใจหาประสบการณ์ในช่วงปิดเทอม เข้ารับการฝึกอบรม และทำงานหาประสบการณ์​ในองค์กร ซึ่งเป็นการทำงานที่ได้ค่าตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถหารายได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำงานในระดับประเทศ และได้ร่วมงานกับบุคคลสำคัญ และข้าราชการระดับสูง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงทักษะความรู้ความรู้ และประสบการณ์ทำงานอย่างเท่าเทียมกัน และเก็บผลงานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

48281701_10156839315887433_6034165266873

โครงการทีมฟุตบอลเยาวชน

12 ธันวาคม 2561

สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
เปิดตัวทีมฟุตบอลเยาวชนเพื่อแข่งขันกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนภายใต้ชื่อ SULAI Football Club

โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักทีมฟุตบอลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

37500404_10156491598257433_6053892159038

โครงการถวายสดุดีจอมราชัน

21 กรกฎาคม 2561

สถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เอสแอล ออร์แกไนซ์ซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
จัดทำโครงการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านการขับร้องประสานเสียงเพลง สดุดีจอมราชา ณ ลานสวนสาธารณะเกาะลำพู  และมีการบันทึกเทปเพื่อนำไปใช้ในการถวายพระพร

bottom of page