APPLY NOW
5bhd689bijacj97bbkbef1.jpg
APPLY NOW
sn-lgflag_gif.jpg
  • 21 ก.ย. 2562 08:30
    สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง
    ที่สุดเแห่งค่ายติววิชาการประจำปี !!!! TCAS Fighter Dek'64 - มหกรรมติวฟิตพิชิตทีแคส รุ่น 64 พร้อมมอบความสนุกเฮฮา แรงบันดาลใจ เทคนิคความรู้ และประกาศนียบัตรถึง 3 ใบจากโค้ชและติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศแก่ผู้เข้าร่วมทุกคนในการสานฝันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หรือปิดทันทีเมื่อมีการสมัครเต็มจำนวน

ดร.หนุ่ม

High 10

ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในการพัฒนาคน
ให้เป็นเลิศด้วยระยะเวลาอันสั้น
เปลี่ยนเยาวชนให้มีเป้าหมายชีวิต
และเรียนรู้พัฒนาตนเองผ่านการโค้ชชิ่ง

พร้อมสร้างพลังงานบวก กระตุ้นพลังงาน

และสร้างเป้าหมายให้กับนักเรียนทุกคน

ให้เลือกเส้นทางการเรียนและโค้ชชิ่งแนวทาง
และเทคนิคการอ่านหนังสือยังไงให้สอบได้

โค้ชและติวเตอร์ชื่อดัง

ระดับประเทศ

นำทีมบรรยายการติว สร้างเป้าหมายชีวิต
และเทคนิคการเตรียมความพร้อมโดย
ดร.หนุ่ม High10 (ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์)

อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นักคณิตศาสตร์อันดับต้นของประเทศ
โค้ชมาสเตอร์ NLP ชื่อดัง

วางแผนแนะแนวตรงจุด
Portfolio/สอบสัมภาษณ์

แนะแนวการคำนวณคะแนนและการเตรียมตัวเลือกคณะและมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่มหาวิทยาลัยชื่อดังมากกว่า 10 คน 
จุฬาลงกรณ์/ธรรมศาสตร์/ลาดกระบัง/มศว
มหิดล/เกษตรศาสตร์/เชียงใหม่/แม่ฟ้าหลวง

พร้อมผู้เชี่ยวชาญ Portfolio จากมหาวิทยาลัย

มาแนะนำแนวทางการทำ Portfolio
และแนะแนวการสอบสัมภาษณ์

ประกาศนียบัตรผลงาน 
3 ใบ
จาก 3 หน่วยงาน

มอบประกาศนียบัตรผลงานรับรองการเข้าร่วมจำนวน 3 ใบ จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่

ประกาศนียบัตรรับรองผลงานหน่วยงานแรก

ประกาศนียบัตรรับรองผลงานหน่วยงานที่สอง

ประกาศนียบัตรจิตอาสาจากการร่วม
โครงการทำดีเพื่อการศึกษา

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณด้านวิชาการสำหรับ
ผู้ที่ได้ผลสอบในงานสูงสุด 5 อันดับ/โรงเรียน

ติวเนื้อหาวิชาการ

เจาะประเด็น เน้นเทคนิค

ติวเข้มเนื้อหาวิชาการเพื่อเตรียมสอบ
GAT Eng  / GAT เชื่อมโยง / 9 วิชาสามัญ
พร้อมแนวข้อสอบย้อนหลังและเทคนิคทางลัด
จากติวเตอร์ชื่อดังของแต่ละวิชาระดับประเทศ

วิเคราะห์ข้อสอบ / สอบเสมือนจริง / จับเวลา พร้อมประกาศผลทันที 

การันตีคะแนน GAT รวมขั้นต่ำ 200 คะแนน

คลังความรู้อัดแน่น

หนังสือเรียน/เอกสารติว

ชุดคลังความรู้เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนในกระเป๋าผ้า 1 ชุด พร้อมเครืองเขียน
ประกอบไปด้วย ชุดรวมข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี
ชุดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ O-NET และ GAT Eng และเอกสารประกอบการเรียน

ในค่ายติววิชาการ 1 ชุด

สิทธิประโยชน์มากมาย

ปูทางเข้ามหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์ในการร่วมค่ายติว คอร์สเรียน และกิจกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและปูทางเข้ามหาวิทยาลัยตลอดปี อาทิ
สิทธิ์เข้ากลุ่มปิดปรึกษาวางแผน TCAS ตลอดปี
สิทธิ์การเข้าค่ายติวต่างๆ 50% ตลอดปี
สิทธิ์ส่วนลดค่าเรียนคอร์สออนไลน์ 20%